ป้องกันการติดเชื้อ coronavirus!

2020/04/15 บล็อก
การป้องกันการติดเชื้อ Coronavirus

สวัสดี!

จำนวนผู้ติดเชื้อ coronavirus ในจังหวัดไซตามะเพิ่มขึ้นและสถานีนี้ก็พยายามป้องกันการติดเชื้อด้วยเช่นกัน

นอกเหนือจากการกระตุ้นมาตรการป้องกันสำหรับผู้ใช้และครอบครัวของพวกเขาแล้วเรายังฆ่าพนักงานและรายการที่ใช้แล้วอย่างระมัดระวัง

นอกจากนี้การติดต่อระหว่างพนักงานจะลดลง

เราจะให้ Skype บนพีซีให้ยืมโดยพนักงานแต่ละคนและวางแผนที่จะแบ่งปันข้อมูลออนไลน์ในอนาคต

ฉันกังวลเกี่ยวกับวิธีใช้ ... ...

ฉันจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อป้องกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ทุกคนโปรดระมัดระวังเกี่ยวกับสภาพร่างกายของคุณ