Aya-Coloring-Newsletter ฉบับ March มีการโพสต์แล้ว♪

2020/03/26 การสื่อสารสี
Saishin ฉบับเดือนมีนาคม

สวัสดี! ฉันโคมัตสุนักกายภาพบำบัด

Coronavirus นั้นรุนแรงทั่วโลก

ความมั่นใจมากเกินไปเช่น "ฉันโอเค!"

ฉันคิดว่ามันเป็นเวลาที่จิตสำนึกของแต่ละบุคคลมีความสำคัญมาก

มาทำให้ดีที่สุดเพื่อการบรรจบกันอย่างรวดเร็ว

รูปแบบของการป้องกันการติดเชื้อยังถูกนำมาใช้ในการสื่อสารมีนาคม Aya-Irodori

ฉันหวังว่าคุณจะพบว่ามีประโยชน์