รูปถ่ายของพยาบาล Okuyama

Katsuko Okuyama

เราจะสนับสนุนการดูแลที่บ้านในขณะที่เคารพความต้องการของผู้ใช้

ใบอนุญาต / คุณสมบัติ

พยาบาล, พยาบาลที่ได้รับการรับรองสำหรับการพยาบาลภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง, ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดระบบทางเดินหายใจที่ผ่านการรับรอง, ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุน

อาหารที่ชอบ

เนื้อ

งานอดิเรก

การเดินทาง